Formulář k odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí

Pro rychle doručení uvádejte vždy správne telefoní číslo,pro přepravníspolečnost.

A. Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- Pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.pumaferrary.eu , které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev může dojít digitalizací)
- Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR a je originální.
- Prodejní daňový doklad - v každém balíčku najdete vedle objednaného zboží také daňový doklad o zaplacení s rozepsanou cenou za jednotlivé položky.
Dále se prodávající zavazuje, že:
- Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, tj. bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží.
- V případě nemožnosti plnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu pumaferrary.eu bude o tomto stavu kupujícího včas informovat a konzultovat s ním další postup. Dále bude informovat o aktualizaci stránek.
- Bude před potvrzením objednávky uveřejňovat pravdivé a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží včetně DPH a ceny za dopravu a balné.
- V souladu se zákonem,umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží toto bez udání důvodu vrátit
. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude reklamace vyřízena dle zákona.

Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.

 

B. Práva a povinnosti kupujícího

- Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
- Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
-
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve
14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději do 14 dnů od zaslání odstoupení od kupní smlouvy,  je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního
obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

C. Závaznost objednávek

- Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU), je považována za závaznou.
- Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 

D. Dodací a platební podmínky

Zboží je zasíláno balíkem na dobíru prostřednictvím Zasilkove firmy Geis.s.r.o, nebo Slovenské pošty a.s. V případě nezastižení kupujícího bude balík uložen na nejbližší poště po dobu sedmi dní. Zboží expedujeme zpravidla již do 24hod.

V případe nepřevzetí zboží,bude na vás vymáhané poštovné+balné a náklady na vymáhání firmou Uhrazeno.cz

   Česká Republika
Způsob dopravy a platby:
Cena:
Informace:
Přepravní firmou Geis s.r.o při platbě dobírkou při nákupu do 3000,- Kč
130,- Kč 
Nejjednodušší způsob dopravy. Zásilka Vám bude doručena Zasilkovou sluzbou a zaplatíte hotově při jejím převzetí doručovateli.
Přepravní firmou Geis s.r.o při platbě dobírkou při nákupu nad 3000,- Kč  pouze pro registrované
 zdarma  
 

Přepravní firmou Geis s.r.o a platbou na účet

80,-Kč
Způsob preferovaný stálými zákazníky (protože je poštovné bez dobírečného umožnuje tak levnější formu přepravy). Zákazník provede platbu na účet na základě zaslaných platebních informací. Dodavatel okamžitě po připsání částky na účet expeduje zboží.
                                   
 

 

   Slovenská Republika
Způsob dopravy a platby:
Cena:
Informace:
Poštou při platbě dobírkou při nákupu do 5000,- Kč
9,- EUR 
Nejjednodušší způsob dopravy. Zásilka Vám bude doručena Zasilkovou sluzbou a zaplatíte hotově při jejím převzetí doručovateli.

Poštou při platbě dobírkou při nákupu nad 5000,-Kč pouze pro registrované

 zdarma  
 

Poštou a platbou na účet

5,-EUR
Způsob preferovaný stálými zákazníky (protože je poštovné bez dobírečného umožnuje tak levnější formu přepravy). Zákazník provede platbu na účet na základě zaslaných platebních informací. Dodavatel okamžitě po připsání částky na účet expeduje zboží.
                                   
 

 
Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (porušení krabice, neporušenost pásky) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok. V případě že čáska nákupu bude, vlivem storna nebo dobropisu apod., nižší než je výše pro poštovné zdarma je provozovatel oprávněn poštovné účtovat dle ceníku (130,- Kč) nebo skutečných nákladů.

 

E. Expedice zboží

Po odeslání Vaší objednávky expedujeme zboží zpravidla již do 24hod! V případě že některé zboží z Vaší objednávky není skladem může být prodleva expedice delší. V případě delší prodlevy nebo v případě vyprodání zboží Vás samozřejmě budeme informovat.

 

F. Záruka a reklamace

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba v případě nového zboží 24 měsíců. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku. V případě zakoupení zboží fyzickou či právnickou osobou ( IČO ) se řídí dle Obchodního zákoníku.

V případě doručení objednaného zboží firmou Geis je kupující oprávněn zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující oprávněn zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu.Jestližekupující nemá originální obal, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.